سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه علمی، تحقیقاتی و انتشاراتی أحسن‌الحدیث 
مؤسس 
1375/02/01 
ادامه دارد 
تفسیر، آیات الأحکام، تاریخ و... 
همکاری 
فرماندهی تبلیغات جبهه 
مسؤولیت علمی 
1359/07/01 
1367/07/01 
آماده‌سازی طلاب برای اعزام به جبهه 
همکاری 
مؤسسه علمی، تحقیقاتی و انتشاراتی أحسن‌الحدیث 
مدیریت علمی 
1370/01/01 
ادامه دارد 
علوم قرآن و... 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن / قم 
محقق 
1370/01/01 
1380/01/01 
قرآن و تفسیر 
تدریس 
دانشگاه امام صادق / تهران 
مدرس 
1383/07/01 
1386/07/01 
فقه استدلالی 
تدریس 
دانشگاه امام صادق/تهران 
مدرس 
1383/07/01 
1386/07/01 
فقه عمومی (تبصره علامه حلی) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق / تهران 
مدرس 
1383/07/01 
1386/07/01 
اصول فقه 
تدریس 
دانشگاه امام صادق / تهران 
مدرس 
1383/07/01 
1386/07/01 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دانشگاه امام علی(علیه‌السلام) 
مدرس 
1370/07/01 
1372/03/31 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دانشگاه امام علی(ع) / تهران 
مدرس 
1370/07/01 
1372/03/31 
معارف 1 و 2 
تدریس 
دانشکده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
مدرس 
1382/07/01 
1386/06/31 
تفسیر موضوعی 
تدریس 
دانشکده مخابرات / تهران 
مدرس 
1370/07/01 
1372/04/31 
کلام و عقاید 
تدریس 
دانشکده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
مدرس 
1382/07/01 
1386/04/31 
اخلاف  
تدریس 
دانشکده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
مدرس 
1382/07/01 
1386/04/31 
فقه 
تدریس 
دانشکده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
مدرس 
1382/07/01 
1386/04/31 
علوم قرآن 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی / قم 
مدرس 
1386/07/01 
1387/10/30 
تفسیر صافی(سوره انعام) 
تدریس 
قم 
مدرس 
1386/07/01 
ادامه دارد 
مکاسب، خیارات 
تدریس 
قم 
مدرس 
1387/05/20 
ادامه دارد 
تفسیر(سوره حمد) 
تدریس 
حوزه علمیه سازمان تبلیغات اسلامشهر 
مدرس 
1360/07/01 
1370/12/29 
منطق 
تدریس 
حوزه علمیه سازمان تبلیغات اسلامشهر 
مدرس 
1360/07/01 
1370/12/29 
ادبیات عرب 
تدریس 
قم 
مدرس 
 
 
لمعه (ج1،2) 
تدریس 
قم 
مدرس 
 
 
مغنی (باب اول) 
تدریس 
تهران 
مدرس 
 
 
نهج‌البلاغه (خطبه همّام)