قرآن، منشأ نوآوری
35 بازدید
محل نشر: همایش معاونت سیاسی عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/7/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی