حکومت از دیدگاه مذاهب اسلامی
35 بازدید
محل نشر: دهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/8/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی