معارف قرآن در تفسیر آیات الأحکام (صلوة) (3جلد)
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محقق محترم، در مقدمه این اثر، در بیان ویژگی‌های آن آورده است: پایان نامه‏اى با عنوان: «آیات احکام - صلوة - و آثار تربیتى آن» بهانه‏اى شد تا تصمیمى که سال‏ها در ضمیر نگارنده نهفته بود به عرصه عمل درآید؛ از این‏رو بر آن شد که به لطف الهى یک دوره کامل از «آیات احکام» را - با بهره‏گیرى از تجربیات گذشته (که تاکنون بالغ بر پانزده بار فقه شیعى را در تدریس و پژوهش، دوره کرده است) - با شیوه‏اى نو و با نگاهى وسیع‏تر از آنچه که تا کنون از سوى گذشتگان صورت گرفته است، مورد کنکاش علمى خویش قرار داده و به جمع علاقمندان و پژوهش‏گران عرصه فقه و تفسیر، عرضه نماید، و از آنجایى که نگاه اجمالى به تلاش عزیزان گذشته در این زمینه صورت گرفت و به بیان خصوصیات و ویژگى‏هاى هر یک از آنها، به صورت مختصر و فشرده پرداخته شد، به نظر مى‏آید که بیان ویژگى‏هاى این اثر نیز، چیزى است که مورد انتظار مخاطبان محترم است؛ لذا برخى از ویژگى‏هاى این تلاش فقهى و قرآنى عبارت است از: 1. این اثر، با عنایت و لطف الهى، یک دوره کامل از آیات احکام، کتب فقهى از کتاب طهارت تا کتاب دیات و جنایات است. که اکنون بخش مربوط به «صلوة» در حال تحقیق و پژوهش مى‏باشد. 2. نگارنده بر آن است ضمن تکمیل دوره کامل این پژوهش، ابتدا موضوعاتى که بیشتر در زمان حاضر مورد نیاز است، در اولویت کار خویش قرار دهد. 3. مهم‏ترین و بارزترین ویژگى این کنکاش علمى در زمینه آیات احکام، نگاه وسیعى است که نگارنده نسبت به آیات احکام الهى دارد، تا جایى که معتقد است آیات احکام منحصر به فروعات مدوّن در رساله‏هاى عملى و منحصر به دویست یا سیصد یا پانصد یا هزار آیه نیست، بلکه با توجه به تلاش مستمر و ممارستى که در زمینه قرآن و فقه و با نگرشى که نسبت به آراى تفسیرى و فقهى شیخ اعظم انصارى؛ و صاحب جواهر؛ و دیگران، داشته است، معتقد است از آنجایى که قرآن «برنامه زندگى» انسان است، سرتاسر قرآن، بیان احکام الهى است که بخش عظیمى از آیات قرآن، بیانگر احکام عملى است که از آن به تعبیر فنّى به «آیات الأحکام» یاد مى‏کنیم و...