قرآن از دیدگاه قرآن (جلد سوم) اعراض از قرآن
40 بازدید
ناشر: مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی أحسن‌الحدیث
نقش: نویسنده
شابک: 964-5738-24-5
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
این کتاب با هدف شناخت خصوصیات قرآن و معارف مربوط به آن، به مطالعه پرداخته و به گونه‌ای تفسیر موضوعی دست زده است. از آنجا که آیات قرآن آینه همدیگر و هر کدام مفسر و تبیین کننده دیگری است، بهترین روش برای شناخت قرآن مراجعه به این کتاب آسمانی و فهم مستقیم آن اس. در جلد سوم مبحث اعراض از قرآن به صورت موضوعی بررسی گردیده است. در این خصوص، 22 عنوان فرعی درباره مراتب اعراض مشرکان و کافران تحلیل شده که از جمله شامل عدم استماع، کفر، انکار، استهزاء مخالفت، مجادله، تردید و تکذیب و تهمت، اهانت، بی‌توجهی و ناسپاسی و پیروی نکردن از قرآن است. سپس خصوصیات معرضان از قرآن و راه‌های مقابله با آن‌ها مورد بحث واقع شده است. از دیدگاه قرآن، معرضان از قرآن ستمکارترین مردمان محسوب می‌شوند.