کنفرانس‌های اینترنتی قرآنی
34 بازدید
محل ارائه: سایت اینترنتی پرسمان
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1386
زبان : فارسی
زبان : فارسی
از پاییز سال 86 تاکنون، در هفته، یک جلسه، کنفرانس اینترنتی قرآنی، در نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، در موضوعات مختلف قرآنی، داشته و دارند و تاکنون چیزی بالغ بر چهل تا پنجاه موضوع، مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و همچنان ادامه دارد. مجموع این کنفرانس‌ها، هم در سایت پرسمان آن نهاد است. و هم در آرشیو مؤسسه أحسن‌الحدیث موجود است. البته ناگفته نماند، اگر توفیقی باشد، انشاء ا... تمامی موضوعات مطرح شده، در این کنفرانس‌ها، به صورت کتاب، در دست تهیه و تدوین است. فهرست موضوعات، از سایت یاد شده، قابل دریافت است